Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Corporación

CorporaciónSR. ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Manuel Mato Martínez
josemanuel.mato@ponteceso.gal

SRES. CONCELLEIROS

Partido Popular (PP)


D. Constantino Fernández Vila
2º Tenente de Alcalde (Concelleiro delegado da Area de Obras, Infraestructuras, Urbanismo, Festexos e actos públicos.)
constantino.fernandez@ponteceso.gal

Dª.Mª.Josefa Álvarez Bugallo.
3ª Tenente de Alcalde(Concelleira delegada na área de Servizos Sociais, Sanidade, Igualdade ,Muller, Familia e Educación)
josefa.bugallo@ponteceso.gal

D.José Luis Pena Romay
joseluis.pena@ponteceso.gal

Partido Galego (PG)


D. Juan Ramón Vidal Torrado
1ª Tenente de Alcalde.(Concelleiro delegado de mobilidade, seguridade, emerxencias e servizos)
juanramon.vidal@ponteceso.gal

Dª Raquel Fondo Pérez 4º Tenente de Alcalde.
Concelleira delegada de deportes.
raquel.fondo@ponteceso.gal

Agrupación de electores Adiante por Ponteceso (AxP)


D. Roberto Alexandre Andrade de Santiago .(Portavoz)
roberto.andrade@ponteceso.gal

Partido PSdeG-PSOE


D. Xosé Lois García Carballido.
xose.garcia@ponteceso.gal

Dª. Noelia Mª Varela Suárez.
noelia.varela@ponteceso.gal

D. José Manuel Nuñel Costa.
josemanuel.nunel@ponteceso.gal

Dª. Consuelo Martínez Lema
consuelo.martinez@ponteceso.gal

Bloque Nacionalista Galego (BNG)


Dª. Fátima Rodríguez Gonzálvez.
fatima.rodriguez@ponteceso.gal

Espazo Común (APIN-ESCO)


D. José Manuel Pose Verdes.
jose.pose@ponteceso.gal