Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: ContratosContratro menor de subministración e rehabilitación equipamento Xulgado de Paz

Descargar

Contrato menor de reparación da avaría CT depuradora de Corme

Descargar

Contrato menor para o montaxe, aluguer e desmontaxe de alumeado ornamental de Nadal

Descargar

Contrato menor de servizos para reforzo da limpeza e desinfección dos centros escolares por mor do covid-19

Descargar

Contrato menor relativo á obra

Descargar

Contrato menor de servizos redación proxecto dotación servizos zona da Bouza

Descargar

Contrato menor limpeza de praias COVID 19 para portal de transparencia

Descargar

Contrato menor monitoraxe Escola de Cociña e Teatro para portal de transparencia

Descargar

Contrato menor de subministración de equipos de protección individual para o persoal do GES

Descargar

Contrato menor de monitoraxe para a Escola Deportiva Municipal de Judo

Descargar

 1  2  3

Concello de Ponteceso